אסטרונומייה

Un artíkolo de la Vikipedya, la ansiklopedya líbera
     
Albert Einstein


אסטרונומייה, איטימולטזיקאמינטי דיל גרייגו פארה "לייייס די לאס איסטרייאס", איס לה סינסייה קי טראטה די קואנטו סי רפ׳יירי אה לוס אסטרוס, אי פרינסיפאלמינטי אה לאס לייייס די סוס מובימיינטוס אי די סו איסטודייו סי אוקופאנ לוס אסטרונומוס.

טאמביינ פואידי סיר דיפ׳ינינה קומו לה דיססיפלינה קי טייני קומו אובז'יטו לה אובסירבאסייונ אי איקספליקאסייונ די פ׳ינומינוס קי אוקוררינ או איקסיסטינ פ׳ואירה די לה טיירה.

אסטרונומייה אי אסטרופ'יסיקה[trocar | trocar el manadero]

אונה ב'יס קי סי קומפרינדיו קי לוס אילימינטוס קי פ'ורמאן לוס "אובז'ייקטוס סיליסטיס" איראן לוס מיסמוס קי קונפ'ורמן לה טיירה, אי לאס מיסמאס לייס די לה פ'יסיקה סי אפליקין אה אלייוס, לה אסטרופ'יסיקה אב'ייה נאסידו קומו אונה אפליקאסייון די לה פ'יסיקה אה לוס פ'ינומינוס אובסירב'אדוס פור לה אסטרונומייה. סין אימבארגו לה מאיורייה די לוס אסטרונומוס, סי נו טודוס, טיינין אונה סולידה פריפאראסייון אין פ'יסיקה, אי לאס אובסירב'אסייוניס סין סיימפרי פואיסטאס אין סו קונטיקסטו, אנסי קי לה דיסטינסייון אינטרי אסטרונומייה אי אסטרופ'יסיקה ייה קאסי נו איקסיסטי

אסטרונומייה אי אסטרולוז'ייה[trocar | trocar el manadero]

לה אסטרונומייה נו דיב'י כינפ'ונדירסי כון אסטרולוז'ייה, דיסיפלינה קי אסומי קי לוס אסונטוס אומאנוס איסטאן דירטימינאדוס פור לה פוסיסייון אפארינטי די לוס אובז'יקוס אסטרונומיקו אין איל סיילו. אונקי אאונקי אמבאס דיסיפלינאס קימפארטין און אוריז'ין קומון סון אין ריאלידאד מויי דיפ'ירינטיס. לוס אסטרונומוס סיגין איל מיטודו סינטיפ'יאו אי לוס אסטרולוגוס נו.