ארקיולוגֿײה

Un artíkolo de la Vikipedya, la ansiklopedya líbera
     


לה ארקיולוגֿײה איס לה דיססיפלינה דידיקאדה אל איסטודיו די אנטיגואס, קולטוראס אומאנאס, אינקלויינדו סו ארטי אי מונומינטוס.

סטוניחינגי דיל ריינו אונידו

לה מאײורייה דילוס פרימירוס ארקיולוגוס, קה אפליקארון איל אוריגין דה סו דיססיפלינה ה לוס איסטודײוס דילוס אנטיקווארײוס, דיפיניירון לארקיולוגֿייה קומו איל " איסטודײו סיסטימאטיקו דילוס ריסטוס מאטיריאליס דילה בֿ׳ידה חומאנה יה דיסאפאריסידה ". אוטרוס ארקיולוגוס אינפאטיזארון אספיקטוס פסיקולוגֿיקו-קונדוקטיסטאס אי דיפיניירון לארקיולוגֿייה קומו "לה ריקונסטרוקסײון דילה בֿ׳ידה דילוס פואיבלוס אנטיקוס". אין אלגונוס פאיסיס לארקיולוגֿייה חה איסטאדו קונסידיראדה סיימפרה קומו אונה דיססיפלינה פירטיניסיינטה ה לה אנטרופולוגֿייה . מיינטראס קה לאנטרופולוגֿייה סה סינטראבה אין איל איסטודײו דילהס קולטוראס חומאנאס, לארקיולוגֿייה סה דידיקאבה אל איסטודײו דילהס מאניפיסטאסײוניס מאטיריאליס דה איסטאס. דה איסטה מודו, לאס אנטיגוואס גיניראסײוניס דה ארקיולוגוס איסטודיאבאן און אנטיגוו ינסטרומינטו דה סיראמיקה קומו און אילימינטו קרונולוגֿיקו קה איודארייה ה פונירלה אונה פיקחה ה לה קולטורה קה אירה אובגֿיטו דה איסטודײו או, סימפלימינטה, קומו און אובגֿיטו קון און סיירטו בֿ׳אלור איסטיטיקו. לוס אנטרופולוגוס בֿ׳ירייאן איל מיסמו אובגֿיטו קומו און ינסטרומינטו קה ליס סירבֿירייה פארה קומפרינדיר איל פינסאמיינטו, לוס בֿ׳אלוריס אי לה קולטורה דה קיין לו פאבריקו.

לינבֿיסטיגאסײון ארקיולוגֿיקה חה איסטאדו רילאסײונאדה פונדאמינטאלמינטה ה לה אידאד דה פיידרא אי ה לה אנטיגüידאד, סין אימבארגו, דוראנטה לאס אולטימאס דיקאדאס לה מיטודולוגֿייה ארקיולוגֿיקה סה חה אפליקאדו ה איטאפאס מאס ריסיינטיס קומו לה אידאד מידײה או איל פירײודו ינדוסטריאל. אין לאקטוואלידאד, לוס ארקיולוגוס דידיקאן אוקאסײונאלמינטה סו אטינסײון ה מאטיריאליס אקטוואליס ינבֿיסטיגאנדו ריסידווס אורבאנוס, קון לו קה איסטה נאסיינדו לה דינומינאדה ארקיולוגֿייה ינדוסטריאל.


Commons קומונס די ויקימדײה (Wikimedia Commons) אלבירגה קונטינידו מולטימידײה סובֿרי ארקיולוגֿײה


Ikono de esbozo
Ikono de esbozo

איסטי ארטיקולו איס אינדאגורה, סולו און איסבוזו.
אמפליאנדולו אײודאראס א אמיזֿוראר בֿיקיפדײה. פואידיס אײוארטי קון לאס בֿיקיפדײאס אין אוטראס לינגואס.