מאטימאטיקה

Un artíkolo de la Vikipedya, la ansiklopedya líbera
     


Icono autotraduksión
Icono autotraduksión

איסטי ארטיקולו איס אונה מאלה טראדוקסייון. פוסיבלימינטי סיא אונה טראדוקסייון אוטומאטיקה קי נו הה סידו ריביזאדה פור פירסונאס, או אונה טראדוקסייון די אונה פירסונה קי נו קונוסי קון פרופונדידאד איל גיודיו־איספּאנייול או לה לינגוא די אוריגין. טומה לה אינפורמאסייון קון פריקאוסייון! סי דיזיאש קולאבוראר קון ויקיפידיה, אינקואינטרה איל ארטיקולו אוריגינאל אי ‫אמיגורה איסטה טראדוקסייון ‬.

Icono autotraduksión
Icono autotraduksión

Este artikolo kale ser amijorado. Parese ser una tresladasion otomatika ke tiene menester de ser amijorada por un usador kon mas konosensya de la muestra lingua. Toma la informasion kon kudio! Si dezeyas dar ayudo a la Vikipedya, bushka el artikolo orijinalo i si puedes, antonses amijora esta tresladasion. Mersí!


מאטימאטיקה

מאטימאטיקאס (דיל גריגו μάθημα, máthema: סינסיה, קונוסימיאינטו, אפּרינדיזאג'י, μαθηματικóς, מאתימאטיקוס: אמאנטי דיל קונוסימיאינטו) איס לה סינסיה קי איסטודיה לאס פרופיאידאדיס די לוס אינטיס אבסטראקטוס, קומו לוס נומירוס, פיגוראס ג'יאומיטריקאס אי סימבולוס, אי סוס רילאסייוניס.

לאס סינסיאס איזאקטאס או מאטימאטיקאס סי קאראקטיריזאן אנטי טודו פּור סו איקסיקינסיה די קלארידאד (לוס קונסיפּטוס אן די דיפינירסי) אי סו אקסיקינסיה די ריגור (לאס אפירמאסייוניס אן די פרובארסי קון און רשזונאמיאינטו פואירה די טודה דודה).

לה גריסיה קלאסיקה דיסקוב'ריאו אי קידו פאססינאדה אנטי לה פוסיבילידאד די טאל קונוסימיאינטו, קויו מאז קלארו איקספונינטי אירה לה ג'יאומיטריה, איל איסטודיאו די לאס רילאסייוניס מיטריקאס קי סי דאן אין לאס פיגוראס פּלינאס אי איספיסייאליס. אין לוס אילימינטוס די איאוקלידיס איל גיניאו גריאיגו אלקאנזו א דיסאררוייאר, פארטיאינדו אוניקאמינטי די סינקו פּוסטולאדוס, אונה אינגינטי קאנטידאד די קונוסימיאינטוס ג'יאומיטריקוס אי אלגונוס ריסולטאדוס פונדאמינטאליס די אריטמיטיקה. דיסדי אינטונסיס איל מיטודו אקסיומאטיקו איס איל אידיאל דיל סאב'יר מאטימאטיקו.

אין סיגלוס פּוסטיריאוריס איל אמביטו די לאס מאטימאטיקאס סי פואי איקסטינדיאינדו קון איל אלגיברה (נומירוס ניגאטיב'וס אי קאלקולו סימבוליקו) אי סוב'רי טודו קון איל דיסקוב'רימיאינטו פּור ליבניז אי ניאוטון דיל קאלקולו אינפיניטיסימאל, ב'ירדאדירה ג'וייה די פיקונדידאד אינאגוטאבלי קי פּיניטרה אין איל קוראזון די לאס מאגניטודיס ב'אריאבליס (אי פּור אייו אין לוס פינומינוס איסטודיאדוס אין פיסיקה).

מה איסטוס דיסאררוייוס נו אלקאנזארון לה קלארידאד אי איל ריגור גיסיאבליס אסטה איל סיגלו 19. סיגלו דונדי לה קולטורה אלימאנה, קון גאוס אין קאב'יסה, דיסקוב'רי קי קין קאדה אובג'יקטו מאטימאטיקו סובייאסי אונה איסטרוקטורה קוייו איסטודיאו אי קונוסימיאינטו איס לה קלאב'י די סו קומפּרינסייון, דג'וגאנדו לאס פּרופּיאידאדיס פורמאליס אי קואליטאטיב'אס און פּאפּיל פּריפּונדיראנטי פרינטי א לאס קואנטיטאטיב'אס. אינטינדיאינדו אגורה לוס אקסיאומאס קומו לאס רילאסייוניס קי דיפינין לה קסטרוקטורה אין קואיסטייון, אין לוס סיגלוס 19 אי 20 סי פּרודוסי אונה פאנטאסטיקה איקספּלוסייון די לוס טימאס די אבורדאן לאס מאטימאטיקאס: ג'יאומיטריייה, פּרויייקטיב'ה אי דיפירינסיאיל, טופּולוג'יייה, פונסייוניס די ב'אריאבלי קומפּליג'ה, גרופּוס אי אניייוס, לוג'יקה, פּרובאבילידאדיס,...

אנסי, מיאינטראס קי