מורביעאן

Un artíkolo de la Vikipedya, la ansiklopedya líbera
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
     


מורביעאן 56
Blason département fr Morbihan.svg
Localisation du Morbihan en France
ריגײון פראנסיס בריטאנײה
פריפיכטורה בֿאניס
אוטראס-פריפיכטורה לורײנת
פונטיבײ
פובלאסײון טוטאל 643 873
(1999)
דינסיטה 94 /km²
סופירפיכײ 6 823 km²
ארונדיסימינטס 3
קאנטונס 42
אינטירקומונאלידאגיס 21
אעײונטאמײנטו 261
פריסידינטה Joseph-François Kerguéris

מורביעאן (56) (אין בריטון אר מור-ביעאן) איס און דיפארטאמינטו פראנסיס סיטואדו איו לה ריגײון דה בריטאנײה. ריכיבי סו נומברי דיל גולפו דה מורביעאן, קה אין בריטון סיגניפיקא <מאר פיקואינײו>, דה מור, איל מאר, אי ביעאו, פיקואינײו. לה פריפיקטורה (קאפיטאל) איס בֿאניס (איו בריטון גױנית).


דימוגראפײה[trocar | trocar el manadero]

לה ריזײון פוה פובלאדה דה בֿאיניטי איניל איטאת דיל עײרו. לוס בֿאיניטי פױרון און סיפו איטניקו דה אינדואיאורופײ קה עײגאבה דה אנאטולײה. אין לה מיגראסײון קאפה נורטה-אױסטה פובלארון לה פיאנורה פאדאנה אי דיספױס, פאסארון ליס אלפיס אי עײגארון פין בריטאנײה. איסטה מיגראסײון נו איס קונפירמאדה פירו בארײוס פױבלוס טײוגון אונה איפוקה פרוטו-איסטוריקה קון לו מיסמו נומברה דה באיניטי אין גאלײה, אין איטאלײה, אין אלימאנײה (לוס עױנדי, אגורה אינטרו לוס סלאבוס אי עײאמאדי סורבי) נו איס מונכו קלארו. סין אינבארגו איסטי טריס פױבלוס פױרון דה קולטורה דיפירינטיס (אונו סילטיקו, אונו איטאליקו אי אונו אלימאניקו) אי קה ביבירון טודוס סירקה דיל מאר, סי פײנסה קה און פױבלו דה מאר פודײה אימפוניר לה סוײה דומינאסײון סוברה לוס אוטרוס פױבלוס, אסי טינינדו און מיסמו אידײומה. לוס גאלײו באיניטוס טינײה טודו איל ניגוסײו פין לאס איסלאס בריטאניקאס אי דומינאבאן לה קונפידיראסײון ארמוריקאנה. לה ארימוריקה (איל פאאיס) אין פרױנטה אל מארה סה איסטינדיבה דה איל אימפײסו דה לה לױרה א קױעײה דה לה סינה. לה פױרסה באיניטה פױרון און פרובלימה פור לה קונקױסטה דה לה גאלײה פאר זולײו קיצארה, קה לױגו לאס נומירוסאס פירדידאס דובײה פונירסה קון נאמניטי (נאנטיס/נאאונית) אי פיכטי (פױטײרס) פור לה קוסטרוסײון דה בארקוס פור קונקױסטאר לוס באיניטה. איניל 56 AC פינאלמינטה, דיסטרועײו לה פױרצה מארינארה דה לוס באיניטוס אי בינדײו קומו איסקלאבוס לוס אוטרוס אין רומה.

גײוגראפײה[trocar | trocar el manadero]

Mapa

לימיטה קון לוס דיפארטאמינטוס דה פיניסטירה אל אואיסטה, כוטיס דאמור אל נורטה, אה אילה אי בילאאינה אי לױרה אטלאנטיקו אל איסטה. אין איל סור איסטה באנײאדו פור איל אוסײאנו אטלאנטיקו. לאס מאײוריס שיבדאדיס סון בֿאניס/גױנית, לורײנת/אן אורײאנת, פונטיבײ/פונדי, אאוראעײ, עיניבונת אי פלױרמיל.

לאס קוסטאס סון מועײ ריקורטאדאס, קון איסטואריאוס אינבאדידוס פור איל מאר (ריאס) אי נומירוסאס איצלאס, קומו לאס דה עואת, עוײדיך, ביל-איל, איל דגרױץ אי טודה אונה מולטיטות איניל אינטיריאור דיל גולפו דמורביעאן.

איל דיפארטימינטו פױ קריאדו דיספױס דה לה ריבולוציאונה פראנסיס, איל 4 דמארצו 1790, גראצײאס א לה ליעײ דיל 22 דיכימברה 1789. איניל דיפארטימינטו איס מועײ דיפוסה טאמבײן איל אידיאומה בריטון, קה סה פױדה אפרינדיר אין לה איסקױלה בילינגואס דה לה ריזון.

בוכי קורילאטה[trocar | trocar el manadero]