La Primera Oja

de Vikipedya, la ansiklopedya líbera
Saltar a: navigación, buxcar
 
AY
         


La Ansiklopedya Libera
ke kada uno puede trokar i amijorar
 


Vinidoz buenoz i klaroz a la Vikipedya en Djudyo, una ansiklopedya ke todos pueden eskrivir, trokar i dezvelopar. La Vikipedya ez un projeto enternasyonal ande voluntaryos eskriven i lavoran endjuntos, kon el buto de azer una ansiklopedya libera ke todos pueden meldar i en munchaz linguas. El eskopo es la transmisyon de saviduriya i konosimyentos sin detenimyentos burokratikos, editoryales u komersyales. El dezvelopamyento de la Vikipedya en Espanyol esta avyerto a todoz loz enteresados. Vozos puedej adjustar aki artikolos en Djudeo-Espanyol.


אנסיקלאפידײה • Ansiklopedya

מאטימאטיקאס אי סינסיאס נאטוראליס: Matemática i Cencias Naturales:
אוסיאנוגרפֿײהאיקולוגֿײהאסטרונומייהבוטניקהבײולוגֿײהגֿײולוגֿײהזואולוגֿײהמאטימאטיקהמיטיאורולוגֿײהסינסיאס נאטוראליספֿיסיקהקימיקה AstronomiyaBiolojiyaBotanikaSensias naturalesEkolojiyaFisikaMatematikaMeteorolojiyaOseanografiyaKemikaJeolojiyaZoolojia
פֿילוסופֿײה אי סינסיה סוסיאל: Filosofía y Cencia Social:
אינסיניאנסהאיסטורײהאיקונומײהארקיולוגֿײהגֿיוגראפֿײהדיריגֿולינגואיסטיקהפוליטיקהפֿילוסופֿײהסיקולוגֿײהסוסײולוגֿײה ArkeolojiyaDiritoEdukasion i EnsenyansaEkonomiyaFilosofiyaIstoriaJeografiyaLinguistikaSensia PolitikaPsicolojiyaSosiolojiya
‫סינסיה אי טיקנולוגֿײה: Cencia i Tecnolojíya:
‫אגריקולטורהאינגֿיניירײהאינפֿורמאטיקהאיסטאטיסטיקהאנטרופולוגֿײהארקיטיקטורהטראנספורטיטיליקומוניקאסײוניסמידיסינה AgrikulturaAntropolojiyaArkitekturaEnjenyeriyaEstatistikaInformatikaMedisinaTelekomunikasionesTransporte
ארטי אי קולטורה: Arte i Cultura:
‫ארטי אי קולטורהאיספורטײאטרוליטיראטורהמוזיקה אי קאנטיקאסמיטולוגֿײהפואיזײהפֿולקלורפֿילמוקוסינהראדײו אי טיליבֿיזײוןריליגֿײון Arte i KulturaEsporFilmoFolklorKosinaLiteraturaMitolojiya
Muzika i KantikasPoeziyaRelijionRadio i TelevizyónTeatroabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת


• vaya a alguna pajina non importa kuala
• ver una lista de todos los artikolosVikipedyas en linguas djudias:
עבריתגֿודיו־איספאנײולײדיש


Vikipedya:Lista de artikolos ke toda Vikipedya kale tener
Statistikas sovre el uso de esta Vikipedya
• Numero total de Artikolos: 3271